החוג למדעי המחשב וביולוגיה חישובית (532)
מסלול מדעי המחשב וביולוגיה חישובית (3080)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
( 532)
חובהחובה בחוג142
לימודי מתמטיקה חובה32
חובהלימודי יסוד חובה39
אבני פינה4
סה"כ לתואר (מינימום)160


מסלולי לימודים לתואר בוגר ומוסמך:

1. מדעי המחשב וביולוגיה חישובית - תואר בוגר  (מסלול 3080).

2. מדעי המחשב וביולוגיה חישובית - תואר מוסמך  (מסלול 3081).1. מדעי המחשב וביולוגיה חישובית - תואר בוגר (מסלול 3080):

א. קבלה ישירה לשנה ב': על התלמיד להגיש בקשה לועדת ההוראה באמצעות רכזת החוג. קבלה על בסיס מקום פנוי תתאפשר לתלמידים שלמדו בשנה א' את כל קורסי היסוד והחובה של התכנית ועמדו בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בממוצע 90 לפחות.

ב. לימודי בחירה: השלמת מכסת הנקודות (160 נ"ז) במדעי החיים ובמדעי המחשב מלימודי הבחירה המוצעים בחוגים אלה.

2. מדעי המחשב וביולוגיה חישובית - תואר מוסמך  (מסלול 3081):
קבלה ללימודי מוסמך
: הקבלה תתקיים לפי מידרג מועמדים ולפי יכולת הקליטה של התכנית, במועדים שיפורסמו על ידי ועדת הלימודים של התכנית. לימודי המוסמך בתכנית מיועדים אך ורק לבוגרי התכנית. לא יוכלו להגיש מועמדות ללימודי מוסמך תלמידים שסיימו לימודי בוגר מחוץ לתכנית. תלמידים שימשיכו לימודיהם לתואר מוסמך בתכנית יירשמו במזכירות המוסמך של הפקולטה.