החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה במגמת הוראה (1020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מתמטיקה שנה א' ( לתלמידים ותיקים בלבד) (1009)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


א.   מסלול זה מכשיר את התלמידים להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה של בתי הספר העל יסודיים תוך כדי הלימודים לתואר בוגר. התלמידים ילמדו מתמטיקה בהיקף חד חוגי (אלא אם התלמיד לומד גם חוג נוסף) או חד חוגי מורחב, לפי הכללים של מסלולים אלו, וכן את הלימודים של תעודת ההוראה.
ב.   פרטים על קורסי המחלקה להכשרת מורים ניתן לקבל במחלקה להכשרת מורים בבית הספר לחינוך , הר הצופים, 02-5882022
ג.   במסגרת לימודי הבחירה במתמטיקה חייבים תלמידי מסלול זה ללמוד שנים מבין הקורסים הבאים: גיאומטריה לינארית (80400), מתמטיקה אלמנטרית מנקודת ראות מתקדמת (80406), גיאומטריה (80637), ותולדות המתמטיקה (80402) או קורסים אחרים שיוכרו לצורך זה ע"י החוג למתמטיקה. בשנת הלימודים תשע"ז יש לפנות   
      למר איתמר צביק לתיאום קורס קריאה בהקיף 2 נ"ז או 3 נ"ז.
ד. תלמידי המסלול חייבים ללמוד קורסים בסיסיים בפיסיקה כמפורט בתוכנית הלימודים, או, באישור היועץ, קורס אחר בפיסיקה. תלמידים שלמדו פיסיקה בבית הספר התיכון ברמה של 5 יח"ל וקיבלו ציון 85 ומעלה בבגרות פטורים מלימוד זה.
ה.   בתחום ההוראה חייבים התלמידים בתוכנית הלימודים הנדרשת מתלמידי תעודת ההוראה.
ו. מצורף קישור לפרטים על מלגה מיוחדת לתלמידים שלומדים הוראה - ז. התלמידים המסיימים במסלול זה יקבלו תעודת בוגר במתמטיקה ומסמך מטעם משרד החינוך, שאיתו ניתן להגיע למשרד החינוך על מנת לקבל זכאות לרישיון הוראה. (המסמך נמצא במזכירות החוג למתמטיקה).