החוג למדעי המחשב (521)
מסלול סביבה מדעי המחשב במסלול דו-חוגי (8035)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג4331
לימודי מתמטיקה חובה30
חובהלימודי יסוד חובה14-16
חובת בחירה85
בחירה בחוג58
סה"כ בחוג8658-60
אבני פינה66
חוג נוסף58-6086
סה"כ לתואר (מינימום)150150-152
סה"כ לתואר (מקסימום)152תכנית הלימודים במדעי המחשב :

 

לימודי חובה במתמטיקה:  30 נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)

חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)

אלגברה ליניארית 1 (6)

אלגברה ליניארית 2 (6)
תורת ההסתברות 1 (4)

           

       

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:      43 נ"ז

מבוא למדעי המחשב (7)

מבני נתונים (4)

מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)

מתמטיקה דיסקרטית   (5)

סדנה מנאנד טו טטריס (5)

C סדנת תכנות (2) 

C++ סדנת תכנות (2)

אלגוריתמים (5)

מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)

מערכות הפעלה (4)

 

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:    13 נ"ז. מתוכם לפחות  2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:

מבנה המחשב (5)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)

מבוא לבינה מלאכותית (4 )

מבוא למערכות לומדות (5)

מבוא לרשתות תקשורת (4 )

מבוא לקריפטוגרפיה (3)

הנדסת תוכנה (3)

 

 

  

 

__________
 
אבני פינה - 6 נ"ז. 2 נ"ז ממדעי הרוח , נ"ז ממדעי החברה, 2 נ"ז רוח/חברה.