החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מתמטיקה מחשב במסלול דו-חוגי (8014)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג4744
חובת בחירה811
בחירה בחוג57
סה"כ בחוג6062
אבני פינה66
חוג נוסף6260
לימודים משלימים66
סה"כ לתואר (מינימום)134134


 
 
 
לפרוט ודרישות החוג למתמטיקה יש לבדוק את תכנית הלימודים לעיל.  
 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:                                            

         

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  47 נ"ז

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית (5)
 • תורת ההסתברות 1 (4)
 • סדנה מנאנד טו טטריס (5)
 • C סדנת תכנות (2)
 • C++ סדנת תכנות  (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4) 
 

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:   13 נ"ז, מתוכם לפחות 2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה.

רשימת קורסי חובת בחירה:

 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4 ) /גרפיקה ממוחשבת (5)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • מבוא לקריפטוגרפיה (3)
 • הנדסת תוכנה (3)

 

 תלמידים במסלול זה חייבים ב 6 נ"ז אבני פינה. 2 נ"ז ממדעי הרוח, 2 נ"ז ממדעי החברה ו-2 לפי בחירה.