החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי (8011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג4211
לימודי מתמטיקה חובה29
חובהלימודי יסוד חובה19
לימודים בשנים ב' - ג'26
חובת בחירה87
בחירה בחוג2
סה"כ בחוג8163
אבני פינה66
חוג נוסף6381
סה"כ לתואר (מינימום)150150תכנית הלימודים במדעי המחשב:    

 
לימודי חובה במתמטיקה:  29 נ"ז
 • מת"פ 1 (6) 
 • אינפי למדעים  (7)
 • אלגברה ליניארית 1 (6)
 • אלגברה ליניארית 2 (6)
 • תורת ההסתברות 1 (4)
      
לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:   42 נ"ז
 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית לתלמידי הנדסה ומדעים (4)
 • סדנה מנאנד טו טטריס (5) 
 • C סדנת תכנות (2)
 • C++ סדנת תכנות (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)
 
לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:   יש ללמוד לפחות 2-3 קורסים (לא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת הבחירה:
 
 • מסדי נתונים (5)
 • מבנה המחשב (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4 )
 • מבוא לבינה מלאכותית (4 )
 • מבוא למערכות לומדות (5 )
 • מבוא לרשתות תקשורת (4 )
 • מבוא לקריפטוגרפיה (3)
 • הנדסת תוכנה  (3 )
 
 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז.  2 -רוח 2-חברה ו-2 רוח/חברה.