החוג למדעי המחשב (521)
מסלול צירוף מדעי המחשב ומינהל עסקים (3085)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מנהל עסקים - לימודי הכנה למוסמך לתלמידי בוגר
( 3401)
חובהחובה בחוג4726
לימודי מתמטיקה חובה30
חובת בחירה12
בחירה בחוג11
סה"כ בחוג100
אבני פינה4
חוג נוסף24
לימודים משלימים6
סה"כ לתואר (מינימום)134


 
 

המשק הישראלי זקוק לחוקרים ולמדענים בתחומי ההי-טק שלהם התמחות בינתחומית במדעי המחשב מצד אחד, ויכולת ניהול וראייה עסקית מצד שני. מטרת התכנית הינה לאפשר לתלמידים מצטיינים במדעי המחשב לסיים את לימודיהם לתואר שני M.B.A. (מוסמך במינהל עסקים) תוך ארבע שנים (שלוש שנים לתואר בוגר במדעי המחשב (B.Sc.) ושנה נוספת להשלמת מכסת הלימודים ל- M.B.A.), ועל ידי כך להכין את עצמם לקריירה בענפי ההי-טק, חברות הזנק וכדומה. תכנית הלימודים הנה פרושה על פני ארבע שנות לימוד, וכוללת לימודי יסוד במתמטיקה, לימודים במדעי המחשב לתואר בוגר .B.Sc במתכונת המקובלת לתלמידי המסלול החד-חוגי, ולימודי מינהל עסקים לתואר מוסמך MBA הכוללים לימודי יסוד והתמחויות במימון ובנקאות, שיווק, התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש, לימודי אינטרנט, חקר ביצועים וניהול התפעול.

 1. תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' (בנוסף לתנאים הרגילים במדעי הטבע): ציון 70 לפחות בקורסים: 55751, 55795.
 2. לימודי מינהל עסקים כוללים לימודי תשתיות ויסודות בהיקף של 24 נקודות. תלמיד הבוחר בשתי התמחויות רשאי לכלול במניין הנ"ז לתואר מב"ע 3 נ"ז בלבד מקורסי היסודות. תלמיד הבוחר בהתמחות מורחבת רשאי לכלול במניין נ"ז לתואר מב"ע 7 נ"ז בלבד מלימודי היסודות. תלמיד שפטור מלימודי חובה כלליים יכול להגיש בקשה לשקלל במקומם קורסי יסודות נוספים. יתר הנקודות ייספרו לתואר הבוגר.
 3. לתלמידי התכנית תינתן גמישות מיוחדת בהרכבת התמחות, באישור היועץ, אך הם לא יוכלו לקבל נקודות זכות בגין קורסים שלמדו במסגרת מדעי המחשב כחלק מלימודי ההתמחות.
 4. במהלך סמסטר ב' של שנה ג' ובתנאי שיסיים התלמיד את תואר הבוגר שלו בשנה זו, עליו להרשם באמצעות אתר הרישום של האוניברסיטה, לתואר מוסמך במינהל עסקים. תנאי קבלה למוסמך הוא ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר הראשון. תלמידי תכנית זו העומדים בתנאי לעיל פטורים ממבחן GMAT. הקבלה למוסמך אינה אוטומטית! תלמיד שממוצע התואר שלו הוא בין 80 ל-84 יחוייב במבחן GMAT ויצטרך לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך כמו כל תלמיד אחר שלא למד בתכנית משולבת.
 5. ההרשמה לקורסי מינהל עסקים החל משנה א' בביה"ס למינהל עסקים באמצעות הגרלה כנהוג בביה"ס למינהל עסקים. מזכירות תכנית המוסמך, טלפון:     02-5881255.  

 

http://bschool.huji.ac.il/new/bschool_menu_mba.php

 

 

תכנית הקורסים במינהל עסקים בשנים א' ו- ב':

שנה א' –קורסי תשתית  - 8 נ"ז 

55751 כלכלת עסקים א - 4 נ"ז

55795 כלכלת עסקים ב - 4 נ"ז  

 

שנה ב - קורסי יסודות - 16 נ"ז

55902 מבוא לחשבונאות - 4 נ"ז

55904 - מבוא למימון - 3 נ"ז

55905  ניהול השיווק - 3 נ"ז

55922 התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש - 3 נ"ז

55815 מודלים כמותיים בניהול - 3 נ"ז

תלמידי המסלול פטורים מקורס 55889 טכנולגיות אינטרנט בתנאי שסיימו קורס "מערכות הפעל " בציון 70 לפחות.

 

הערות:                                                  

הקורסים שניתן לבחור בין אם ללמוד עם תלמידי הבוגר ובין אם ללמוד עם תלמידי השלמה

הם:

55904 " מבוא למימון" או "יסודות המימון" 55803.

55902 " מבוא לחשבונאות" או "יסודות החשבונאות" 55804.

55889 " טכנולוגיית אינטרנט - מב"ע" או "טכנולוגיית אינטרנט" 55312.

55815 " מודלים כמותיים בניהול", או "שיטות כמותיות בניהול", 55945.

 

לגבי הקורס "ניהול השיווק", 55905, נסיון השנים האחרונות מלמד, שהוא קורס קשה במיוחד.

בכדי להקל על הסטודנטים בתכניות המשולבות הוחלט כי ילמדו קורס זה יחד עם תלמידי בוגר.

 

לגבי הקורס "התנהגות ארגונית ומינהל משאבי אנוש", 55922, עליהם ללמוד את זה של ההשלמה

משום שבבוגר, הקורס מורכב משני קורסים.

 

 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:     
                                       

לימודי חובה במתמטיקה:  30 נ"ז

 • חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
 • חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)
 • אלגברה ליניארית 1 (6)
 • אלגברה ליניארית 2 (6)
 • תורת ההסתברות 1 (4)

           

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:    47 נ"ז

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית (5)
 • סדנה  מנאנד טו טטריס (5)
 • סדנת תכנות C (2)
 • סדנת תכנות C++ (2)
 • אלגוריתמים (5)
 •  מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)
 • נושאים באנליזה למדעי המחשב/מבוא ללוגיקה (4)

 

לימודי חובת בחירה : יש ללמוד לפחות  שלושה (לא פחות מ 12 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:

 

 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • מבוא לקריפטוגרפיה (3)
 • הנדסת תוכנה (3)
 • מבנה המחשב (5)

 

לימודים משלימים - 6 נ"ז

על התלמידים להשלים את 6 הנ"ז מתוך לימודי בחירה של מדעי המחשב ו/או של מינהל עסקים.

 

 

 אבני פינה : תלמידי המסלול חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה. (כמו כן ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוך 8 נ"ז של קורסי אבני פינה, קורסים ייעודיים חדשים של הפקולטה).