החוג למדעי המחשב (521)
מסלול תכנית משולבת במדעי המחשב ועיצוב באקדמיה בצלאל (3022)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג43
לימודי מתמטיקה חובה30
חובהלימודים בשנים ב' - ג'9-12
חובת בחירה4
בחירה בחוג1-4
סה"כ בחוג90
אבני פינה4
חוג נוסף40
סה"כ לתואר (מינימום)134


 

לימודים משולבים באקדמיה בצלאל ובבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב האוניברסיטה העברית בירושלים
מערכות ממוחשבות חודרות לכל תחומי החיים. טלפונים סלולרים, מחשבים ניידים, נגני מוזיקה ומכוניות חכמות יוצרות סביבנו מעטפת ממוחשבת.מטרת התוכנית היא להסיר את המגבלות שנגזרות מהתפיסה ההיסטורית של הנדסה ועיצוב כשתי דיסציפלינות מובחנות.
התוכנית תעניק לסטודנטים תואר במדעי המחשב ותואר מהאקדמיה לעיצוב, בצלאל. הלימודים יקנו ידע תיאורטי ומעשי במידול, תכנון, עיצוב ובניה של מוצרים חכמים, מתוך ניסיון להראות כיאתגרים בעיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית, ואנימציה ממוחשבת יכולים לשאוב פתרונות יצירתיים מתחומי המחקר ברובוטיקה, בינה מלאכותית, וראיה ממוחשבת.
תנאי הקבלה
התוכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי כישורים במדעי המחשב ובעיצוב ומיועדת למועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של החוג למדעי המחשב ושל אחת המחלקות הבאות בבצלאל:
1)      עיצוב תעשייתי
2)      תקשורת חזותית
3)      המחלקה לאומנויות המסך
4)      צילום
לקבלת תואר BSc במדעי המחשב בסוף השנה השלישית ישלימו התלמידים בתוכנית:
1)      תוכנית לימודים במתכונת דו-חוגית במדעי המחשב
2)      קורסי בחירה הכוללים לפחות שלושה מקורסי הליבה הבאים:
a)      בינה מלאכותית ולמידה חישובית ככלים ליצירת מוצרים אינטראקטיביים (67690)
b)      צילום חישובי (67671)
c)       מחשוב בעידן פוסט-פי.סי. : מחשוב נייד ממוקד משתמשים (67625)
d)      ויזואליזציה וסוניפיקציה בגישה חישובית (67737)
e)      גרפיקה ממוחשבת (67609)
f)        עיבוד ספרתי של תמונות (67829)
g)      ראייה ממוחשבת (67542)
 
3)      חטיבת מבוא לעיצוב (קורסים בבצלאל אשר יוכרו לטובת התואר באוניברסיטה העברית – עד ל 40 נ"ז לכל היותר) הלימודים מבצלאל לא ייכללו בתדפיס הציונים של האוניברסיטה העברית ויצוינו בהערה לתדפיס.
 
 
 
היקף לימודים לתואר
חוג מדעי המחשב
 
קורסי עיצוב בבצלאל
לימודי חובה
43 נ"ז
 
לימודי ליבה בתכנית
9-12 נ"ז
 
לימודי חובת בחירה בחוג
4 נ"ז
 
לימודי בחירה בחוג
1-4 נ"ז
 
סה"כ לימודי מדעי המחשב
60 נ"ז
 
לימודי מתמטיקה
30 נ"ז
 
סה"כ בחוג
90 נ"ז
40 נ"ז
אבני פינה (חברה) 4 נ"ז
סה"כ נקודות לתואר 
134 נ"ז
 
שיוך מוסדי ושכר לימוד
בשנתיים הראשונות ישלימו התלמידים בתוכנית לימודים המקבילים לשנתיים הראשונות במסלול הדו חוגי של מדעי המחשב תוך שילוב מספר מצומצם של קורסים מבצלאל. בתקופה זו ישלמו שכ"ל מלא לאוניברסיטה. בשנה השלישית ילמדו לימודים מלאים במחלקה הרלוונטית בבצלאל וישלמו שכ"ל לבצלאל (תוך השלמת הקורסים הנותרים במדעי המחשב). יתכנו מלגות לסטודנטים מצטיינים.
 
לאחר סיום התואר במדעי המחשב ישלימו התלמידים את חובותיהם בבצלאל עד לקבלת התואר הנוסף (BDes או BFA) במחלקה הרלוונטית.
 
לפרטים נוספים
אתר התוכנית: www.cs.huji.ac.il/bezalel
מזכירות החוג למדעי המחשב: יעל בן-לולו 02.5494513
מיכאל פינק, יועץ התוכנית: 054.245.1115
 
תכנית הלימודים במדעי המחשב:
לימודי חובה במתמטיקה:  30 נ"ז
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)
אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
תורת ההסתברות 1 (4)
 
לימודי חובה במדעי המחשב:  43 נ"ז
מבוא למדעי המחשב (7)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
מתמטיקה דיסקרטית  (5)
סדנה מנאנד טו טארטיס (5)
סדנת C תכנות (2)
סדנת C++ תכנות (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4) 
 
לימודי חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:   לפחות  קורס אחד (ולא פחות מ 4 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה.
מסדי נתונים (5)  
מבוא לבינה מלאכותית (4)
מבוא למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4) 
מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה (3)
הנדסת תוכנה (3)

 קורסי חובת בחירה (ליבה בתכנית) לפחות שלושה  מהקורסים הבאים:  
בינה מלאכותית ולמידה חישובית ככלים ליצירת מוצרים אינטראקטיביים (67690)
 
  צילום חישובי (67671)
 מחשוב בעידן פוסט-פי.סי. : מחשוב נייד ממוקד משתמשים (67625)
 ויזואליזציה וסוניפיקציה בגישה חישובית (67737)
גרפיקה ממוחשבת (67609)
עיבוד ספרתי של תמונות (67829)
ראייה ממוחשבת (67542)

 
 תלמידי התכנית חייבים בקורסי אבני פינה בהיקף 4 נ"ז מהפקולטה למדעי החברה.