החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב קוגניציה במסלול דו- חוגי (3021)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה
( 143)
חובהחובה בחוג4344
לימודי מתמטיקה חובה30
חובת בחירה8
בחירה בחוג512
סה"כ בחוג8656
אבני פינהפטור
חוג נוסף56
סה"כ לתואר (מינימום)142


 

תכנית זו משלבת לימודים בחוגים  מדעי המחשב וקוגניציה.

מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטליים כרכישת שפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות. מטרת הלימודים היא לחשוף את התלמידים לתכנים, לשיטות המחקר ולסוגי החשיבה השונים המאפיינים את מדעי הקוגניציה. הלימודים כוללים קורסים בפסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, לוגיקה וחישוביות, מדעי המוח וקורסים מיוחדים המדגישים את השילוב בין התחומים השונים.

 

תכנית הלימודים נלמדת במסגרת לימודי שני חוגים ראשיים (מסלול דו-חוגי) בלבד.

 

המלצות לתלמידי המסלול:

  1. חובה ללמוד את הקורס מתמטיקה דיסקרטית 80181 (מדעי המחשב) בשנה א.
  2. ניתן ללמוד את הקורס היסודות פילוסופיים של מדעי הקוגניציה 6110 (מדעי הקוגניציה) בשנה א' או ב'.
  3. הקורס "תהליכים קוגניטיביים" של פסיכולוגיה 51539, חלופי לקורס "תהליכים קוגניטיביים למדעי הקוגניציה" 6115, באישור יועץ.
  4. חובה ללמוד (בשנה ב) את הקורס תורת ההסתברות 1 80420. הנקודות של הקורס ייספרו כחלק ממכסת 86 נ"ז של מדעי המחשב.
  5. התלמידים יקחו את הקורס שיטות מחקר בקוגניציה 6132 רק לאחר השלמת הקורס בהסתברות וסטטיסטיקה, כלומר בסמסטר ב' של שנה ב'.
  6. התלמידים ילמדו את הקורסים "לוגיקה למדעי הקוגניציה", ו"מבוא לחקר השפה" בשנה ב'.

 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:

 

לימודי חובה במתמטיקה:  30 נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)
אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
תורת ההסתברות 1 (4)

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:      43 נ"ז

מבוא למדעי המחשב (7)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
מתמטיקה דיסקרטית   (5)
סדנה מנאנד טו טאטריס (5)
C סדנת תכנות  (2)
C++ סדנת תכנות  (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)

לפחות  2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:  
 

מבנה המחשב (5 )
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע  (3)
מסדי נתונים (5 )
הנדסת תוכנה (3)
מבוא  למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4)
 עיבוד ספרתי של תמונות (4)
מבוא לבינה מלאכותית (4)   

לימודי בחירה במדעי המחשב: להשלמה ל 86 נ"ז

 

 הערה:  תלמידי המסלול פטורים מלימוד קורסי אבני פינה