החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב כלכלה (3020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג כלכלה
( 321)
חובהחובה בחוג4339
לימודי מתמטיקה חובה30
חובת בחירה8
בחירה בחוג53
סה"כ בחוג8642
אבני פינה4
חוג נוסף44
סה"כ לתואר (מינימום)134134


 
               

תכנית משותפת לבוגר בכלכלה  ומדעי המחשב

 תכנית זו משלבת לימודים בחוגים כלכלה ומדעי המחשב. תלמידים בעלי השכלה המשלבת את שני התחומים הללו מבוקשים בתעשייה (מסחר אלקטרוני, ניהול היי-טק). לימודים אלה מהווים גם הכנה טובה למחקר בתארים המתקדמים באחד משני החוגים הללו, בין היתר בזכות ההכשרה המתמטית הניתנת במסגרתם. הלימודים בתכנית המשותפת יהיו בהיקף של 134 נ"ז. יתקבלו לתכנית תלמידים שעמדו בתנאי הקבלה של כל אחד מהחוגים בנפרד.

 

מבנה הלימודים לתואר

מכסת הנקודות בכלכלה - 44 נ"ז;

מכסת הנקודות במדעי המחשב (כולל לימודי מתמטיקה)-  86 נ"ז;

לימודי 'אבני פינה' (מתחום הרוח) 4 נ"ז;

סה"כ - 134 נ"ז.

לימודי מדעי המחשב

 לימודי חובה במתמטיקה: 30 נ"ז  

אלגברה ליניארית 1 (6)

אלגברה ליניארית 2 (6)

חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)

חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)

תורת ההסתברות 1 (4)

 

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  43 נ"ז 

מבוא למדעי המחשב (7)

מבני נתונים (4)

מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)

מתמטיקה דיסקרטית (5)

סדנה מנאנד טו טטריס (5)

C  סדנת תכנות (2)    

C++ סדנת תכנות  (2)

אלגוריתמים (5)

מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)

מערכות הפעלה (4)

   

לימודי חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:  8 נ"ז לפחות

מבנה המחשב (5 )

מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע  (3)

מסדי נתונים (5 )

הנדסת תוכנה (3)

מבוא  למערכות לומדות (5)

מבוא לרשתות תקשורת (4)

עיבוד ספרתי של תמונות (4)/גרפיקה ממוחשבת (4)

מבוא לבינה מלאכותית (4)  


 

 

לימודי כלכלה

שנה א'

57103            מבוא לכלכלה א'               4 נ"ז

57108            מבוא לכלכלה ב'               4 נ"ז

 שנה ב'   

57307          תורת המחירים א'              4 נ"ז

57308          תורת המחירים ב'              4 נ"ז

57305          מקרו כלכלה א'                   4 נ"ז

52006          הסתברות וסטטיסטיקה

                    למדעי המחשב                   4 נ"ז

 שנה ג'  

57322         מבוא לאקונומטריקה          5 נ"ז    

                   שני קורסי ליבה*                   8 נ"ז

                   קורס חקר                         4 נ"ז

                   סה"כ קורסי חובה             41 נ"ז

                   קורס בחירה בכלכלה        3  נ"ז

 

                  סה"כ לימודי הכלכלה           44 נ"ז

           

*ניתן ללמוד את הקורס "תורת המשחקים (1)" (80428) בהיקף 3 נ"ז, כאחד מקורסי הליבה

  בכלכלה. את הנקודה החסרה יש להשלים במסגרת קורסי הבחירה בכלכלה.

 

*** לתשומת לבכם, תלמידי הפקולטה למדעי החברה מחויבים ללמוד קורס בחירה שהוראתו בשפה האנגלית, בהיקף 2 נ"ז לפחות (קורסי ליבה וחקר הניתנים באנגלית ייחשבו גם כן כמילוי חובה זו. פרטים נוספים בשנתון הפקולטה למדעי החברה בפרק הדן ב'חובות לימוד קורס בשפה האנגלית').