החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב סטטיסטיקה (3019)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג סטטיסטיקה
( 320)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג43
חובה בחוג29
חובהלימודי מתמטיקה חובה26
חובת בחירה21
בחירה בחוג12
סה"כ בחוג90
41
אבני פינה4
חוג נוסף41
סה"כ לתואר (מינימום)135
תכנית הלימודים במדעי המחשב :
 

לימודי חובה במתמטיקה:  26 נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)

חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)

אלגברה ליניארית 1 (6)

אלגברה ליניארית 2 (6)

          

     

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:      43 נ"ז

מבוא למדעי המחשב (7)

מבני נתונים (4)

מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)

מתמטיקה דיסקרטית (5) 
סדנה מנאנד טו טטריס (5)

C סדנת תכנות  (2)

C++ סדנת תכנות (2)
אלגוריתמים (5)

מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)

מערכות הפעלה (4)

 

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:    13 נ"ז. מתוכם לפחות  2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:
מבנה המחשב (5)

עיבוד ספרתי של תמונות (4 )/גרפיקה ממוחשבת (5)

מבוא לבינה מלאכותית (4 )

מבוא לרשתות תקשורת (4 )

מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (3)

הנדסת תוכנה (3)

 

______________________________________________________________________________________________________________
 
 תכנית הלימודים בסטטיסטיקה (41 נ"ז):

לימודי חובה
שנה ב'
80420 תורת ההסתברות (1) (4 נ"ז)     

67566 מבוא לעיבוד מידע למדעי המחשב (4 נ"ז)                         

   52006  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב ב' (4 נ"ז)
   שנה ב' או ג'
   52311 עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית (4 נ"ז)                               
   שנה ג'
   52309 תיאוריה סטטיסטית למדעי המחשב (4 נ"ז)
   52307 רגרסיה ומודלים לינאריים למדעי המחשב (4 נ"ז)
   67577 מבוא למערכות לומדות (5 נ"ז)                                                         
   סה"כ    29 נ"ז                                                                  

לימודי בחירה
יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף 12 נ"ז. בחירת הקורסים בהתאם לכתוב להלן:
מהמחלקה לסטטיסטיקה
ניתן לבחור מתוך רשימת קורסי הבחירה המוצעים במחלקה לסטטיסטיקה וקורס 'מעבדה בסטטיסטיקה' (52568).
הערה: קורסים המופיעים במסגרת לימודי החובה של תלמידי החוג לסטטיסטיקה לא יוכרו במסגרת לימודי הבחירה (למעט קורס 'מעבדה בסטטיסטיקה' 52568).
מהמחלקה למתמטיקה
ניתן לבחור מתוך קורסי הבחירה לשנה ב' או ג' המוצעים ע"י המחלקה למתמטיקה לתלמידי מתמטיקה במסלול הדו-חוגי והחד-חוגי. יוכרו רק קורסים המתחילים בקידומת 80xxx שאינם נכללים במסגרת לימודי החובה של מתמטיקה במסגרת התואר במדעי המחשב.
 מביה"ס למדעי המחשב מתוך הרשימה שלהלן
67548    מבוא לתורת האינפורמציה                                    
67567    מבוא לעיבוד אותות ספרתיים                                
67593    עיבוד אותות סטטיסטי                                         
67652    אותות ומשתנים אקראיים                                     
67714    פרקים בחישוב מדעי                                           
67800    מבוא למודלים גרפיים הסתברותיים                       
67825    מודלים גרפיים הסתברותיים: נושאים מתקדמים      
  ________
אבני פינה 4 נ"ז - מדעי הרוח