החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב חד- חוגי מורחב וחטיבה במתמטיקה (3013)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במתמטיקה
( 5311)
חובהחובה בחוג47
לימודי מתמטיקה חובה19
חובת בחירה12
בחירה בחוג16
סה"כ בחוג94
חטיבה3232
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)134


 

 מסלול במדעי המחשב חד-חוגי מורחב + חטיבה במתמטיקה:


תלמידי מסלול זה לומדים את לימודי שנה א' של החוג למתמטיקה ולפיכך יוכלו, אם ירצו, לעבור לקראת שנה ב' למסלול הדו-חוגי מתמטיקה-מחשב (8014).


·          מדעי המחשב חד חוגי מורחב: 94 נ"ז

 
 
לימודי חובה במתמטיקה: 19 נ"ז 


·         מבוא ללוגיקה (4)

·         מתמטיקה דיסקרטית (5)

·         מבוא להסתברות (4)

·         חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 (6)

 


לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  47 נ"ז 


 מבוא למדעי המחשב (7)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
סדנה מנאנד טו טטריס (5)
סדנת תכנות C (2)
סדנת תכנות C++ (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)
מבוא לרשתות תקשורת (4 נ"ז)
מבוא למערכות לומדות (5 נ"ז)
 
  לימודי בחירה + חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:  28 נ"ז

רשימת קורסי חובת בחירה (לפחות 12 נ"ז): 

מסדי נתונים (5 נ"ז)
מבנה המחשב  (5)
עיבוד ספרתי של תמונות (4 נ"ז)
מבוא לקריפטוגרפיה (3)
מבוא לבינה מלאכותית (4 נ"ז)
מבוא לעיבוד תמונות (4)/גרפיקה ממוחשבת (4)
הנדסת תוכנה (3)
 


לימודי חטיבה במתמטיקה:  32 נ"ז


אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 (7)
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 (6)
תלמידי המסלול חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה. (כמו כן ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוך 8 נ"ז של קורסי אבני פינה, קורסים ייעודיים חדשים של הפקולטה).