החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב במסלול דו-חוגי (3011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג43
לימודי מתמטיקה חובה30
חובת בחירה8
בחירה בחוג9
סה"כ בחוג90
אבני פינה4
חוג נוסף40-60
סה"כ לתואר (מינימום)134
 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:    

לימודי חובה במתמטיקה: 30 נ"ז 

אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)
תורת ההסתברות 1 (4)

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  43 נ"ז 
מבוא למדעי המחשב (7)

מבני נתונים 
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
מתמטיקה דיסקרטית (5)
סדנה  מנאנד טו טאטריס (5 ) 
C סדנת תכנות  (2)
C++ סדנת תכנות  (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)  

לימודי בחירה + חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:  17 נ"ז
רשימת קורסי חובת בחירה (לפחות 8 נ"ז): 

מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (3)
מסדי נתונים (5)
הנדסת תוכנה (3)
מבוא למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)
מבוא לבינה מלאכותית (4 )

        

הערות:

א.      המסלול מיועד רק לתלמידים הלומדים לימודי חוג  נוסף במסגרת הלימודים המשלימים.

ב.      תלמידי המסלול הדו-חוגי רשאים לדחות לימודים משנה ב' לשנה ג' בהיקף של קורס או שניים, בתיאום עם היועץ.

ג.       תלמידי המסלול חייבים ב- 4  נ"ז ממדעי הרוח או חברה - עפ"י החוג השני