החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב חד- חוגי מורחב (3010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג56
לימודי מתמטיקה חובה30
חובת בחירה16
בחירה בחוג18
סה"כ בחוג120
אבני פינה8
לימודים משלימים6
סה"כ לתואר (מינימום)134


        

 מדעי המחשב חד- חוגי מורחב (3010)

                                       

 

  לימודי חובה במתמטיקה: 30 נ"ז 

         אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 למדעי המחשב (7)
 תורת ההסתברות 1 (4) 

 

 

 

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  56 נ"ז 

         מבוא למדעי המחשב (7)
מבני נתונים  (4) 
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
מתמטיקה דיסקרטית (5)
סדנה  מנאנד טו טאטריס (5 ) 
C סדנת תכנות  (2)
C++ סדנת תכנות  (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)
מבוא למערכות לומדות (5)
נושאים באנליזה למדעי המחשב (4) / מבוא ללוגיקה (4)
מבוא לרשתות תקשורת (4)

 

 

  לימודי בחירה + חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:  34 נ"ז

רשימת קורסי חובת בחירה (לפחות 16 נ"ז): 

          מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (3)
מסדי נתונים (5)
הנדסת תוכנה (3)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)

 

מבוא לבינה מלאכותית (4 )

 

 

תלמידי המסלול חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה.

 

כמו כן, לתלמידים במסלולים החייבים  אבני פינה בהיקף 8 נ"ז, ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוכם, קורסים ייעודיים

חדשים של הפקולטה.

בשנה"ל תשע"ז מוצעים שני קורסים חדשים:

72133- סוגיות בגנטיקה

72151- עולם החלבונים