החוג למדעי המחשב (521)
מסלול תכנית תלפיות מדעי המחשב חטיבה בפיסיקה (2058)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 5422)
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג1437
לימודי מתמטיקה חובה4530
חובת בחירה16
בחירה בחוג17
סה"כ בחוג14100
חטיבה52
אבני פינה66
חוג נוסף18
סה"כ לתואר (מינימום)181176


תכנית הלימודים במדעי המחשב:               

לימודי חובה במתמטיקה: 30 נ"ז           

אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי 2 (7)
תורת ההסתברות 1 (4)
    

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  37 נ"ז

מבוא למדעי המחשב לתלפיות (6)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
סדנה מנאנד טו טטריס (5 )
סדנת תכנות C (2)
סדנת תכנות C++ (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)


לימודי חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:   לפחות 4 קורסים (ולא פחות מ 16 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:

מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (3)
מסדי נתונים (5)
הנדסת תוכנה (3)
מבוא למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)
מבוא לבינה מלאכותית (4 )
מבוא ללוגיקה (4)
 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז.  2 נ"ז -מדעי הרוח, 2 נ"ז מדעי החברה, 2 נ"ז רוח/חברה.