החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589) - מסלול הידרולוגיה ומשאבי מים לא מחקרי- חוג בין פקולטאי (6046)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג הידרולוגיה ומשאבי מים
( 589)
חובה בחוג24-29
בחירה בחוג16-21
סה"כ לתואר (מינימום)45