החוג להידרולוגיה ומשאבי מים (589) - מסלול הידרולוגיה ומשאבי מים מחקרי - חוג בין פקולטאי (6044)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג הידרולוגיה ומשאבי מים
( 589)
חובה בחוג16-17
בחירה בחוג15-16
סה"כ לתואר (מינימום)32