החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה - מוסמך מחקרי (5040)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג15
חובת בחירה8
בחירה בחוג8
סה"כ לתואר (מינימום)31