החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה בהתמחות ננו-מדע וננו טכנולוגיה (4071)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה
( 5602)
חובה בחוג2121
חובת בחירהראה ת"לראה ת"ל
בחירה בחוגראה ת"לראה ת"ל
סה"כ לתואר (מינימום)3535

ניתן לקבל מידע על הלימודים במסלול זה בלשונית: "התמחויות לתואר מוסמך" באתר הפקולטה בקישור הבא:
תכנית לימודי מוסמך בהתמחות ננו מדע וננו טכנולוגיה
כמו כן באתר מרכז הננו:
http://www.nano.huji.ac.il/page/Study_Program


אנשי הקשר במרכז הננו :

פרופ' אורי רביב
- יועץ במסלול כימיה
להתקשרות: uri.raviv@mail.huji.ac.il או בטלפון 02-6586030 

תרצה לביא  - מרכזת התכנית במרכז לננומדע ולננוטכנולוגיה
להתקשרות:  huj-nano@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-6586057