החוג לכימיה (560) - מסלול סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג9128
לימודי יסוד חובה3-4
חובת בחירה7-9
בחירה בחוג610-14
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג10052-53
אבני פינה66
חוג נוסף52-53100
סה"כ לתואר (מינימום)158-159158-159
מסלול זה משלב לימודים בחוג לכימיה ובתכנית למדעי הסביבה: זוהי תכנית מובנית ויש להתייחס לדרישות המסלול בשנתון תחת מספרו (8033): 
היקף לימודי הכימיה הנדרש במסלול זה הוא לפחות 100 נ"ז, כולל הלימודים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.
שימו לב: החל משנת הלימודים תשע"ו מחוייבים תלמידי המסלול בקורסי אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז (3 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו - 3 נ"ז מתחום מדעי החברה).