החוג לכימיה (560) - מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 5601)
חובה בחוג20
חובת בחירה13
בחירה בחוג2
סה"כ בחוג35
תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, המורכבים בעיקר מקורסי חובה, בנוסף ללימודים המשותפים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.