החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה חד חוגי מורחב - אתגר (5020)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג122
חובת בחירה4-6
בחירה בחוג17-19
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג148
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)156

 

 

 

 

תכנית "אתגר" -

 

מתוך כוונה לקרב תלמידים מצטיינים אל המכון לכימיה באוניברסיטה העברית ובעיקר לקראת תארים מתקדמים, הוחלט ליצור תוכנית שתאפשר הכרות בלתי אמצעית של התלמידים המצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. מטרת התכנית היא לחשוף את התלמידים המצטיינים בכימיה ובתכניות המשולבות (כימיה-ביולוגיה והתכנית המשולבת: כימיה פיסיקה) למחקר מדעי כבר במהלך התואר הראשון ולטפח מצוינות כבסיס ללימודי תארים מתקדמים בהמשך.

התכנית מאפשרת הכרות בלתי אמצעית של התלמידים המצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר תלמידי החוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. בנוסף, התכנית מאפשרת השתלבות באחת ממעבדות המחקר במכון לכימיה, הכוללת עבודת מחקר עצמאית תחת הנחייתו של החוקר המנהל את המעבדה.עבודת המחקר יכולה להוות בסיס ללימודי מוסמך ואולי אף להמשך לימודים במסלול ישיר לדוקטורט. 

 

 

            יתרונותיה המרכזיים של התכנית:

  1. השתייכות לתכנית המצטיינים של המכון לכימיה של האוניברסיטה העברית.
  2. היכרות ישירה ובלתי אמצעית עם מיטב חוקרי המכון ועם מחקרם וקבוצותיהם. לכך יתרון לצורך השתלבות בקבוצות ובבחירת מנחים בהמשך.
  3. לימוד חשיבה וגישה מחקרית משלב מוקדם המסייעת גם בשאר הלימודים ובזיהוי החלקים החשובים בתהליך הלימו
  4. 18 נקודות זכות בתחומים מרתקים ובכיוונים הקרובים לליבו של התלמיד.

   היקף הלימודים: תלמידי אתגר נדרשים להשלים 156 נ"ז לתואר בוגר, כמו תלמידי כימיה חד חוגי מורחב .במסגרת זאת, תלמידי אתגר כימיה יהיו חייבים בכל חובות התואר הרגיל בכימיה ובנוסף ישלבו קורסים הייחודיים לתכנית. 
 

קורסי חובה:

 

1.     "סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר" (69161)

2.     "סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר" (69327)

3.     "מפגש מודרך לתלמידי אתגר עם המחקר הכימי" (69612) 

 

קורס רשות מומלץ: מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית למדעים מדוייקים (69330). 

ניתן להמיר את קורס "מעבדה בכימיה פיזיקלית" (69313) בקורס זה, הכולל פרויקט והצגתו. 

מעבדה זו מומלצת במיוחד, ואנו מעודדים את הסטודנטים לבחור בה.

למתעניינים ניתן לפנות לתלמידי התכנית שלקחו מעבדה זו בעבר: 

יונתן יבילביץ Yonatan.yevilevich@mail.huji.ac.il

עומר חג'אג'  Omer.haggag@mail.huji.ac.il 

 

פירוט התכנית:

שנה א' סמסטר א' – הרצאות חוקרים מהמכון. חוקרים שונים מהמכון ירצו בפני הסטודנטים אחת לשבוע על הנושאים הנחקרים במעבדותיהם. המטרה: לחשוף את התלמידים בשפה פשוטה לחוקרים ולתחומי המחקר שלהם. 

סמסטר ב' – הכנה להרצאת סמינריון. בתקופה זו יחברו הסטודנטים לחוקרים מהמכון שישמשו כחונכים. החונך ינחה את הסטודנטים בקריאת מאמרים, התמצאות במאגרי מידע מדעיים, ויכין אותם לקראת מתן הרצאה בתום הסמסטר על תחום מחקרי אליו נחשף הסטודנט תוך קריאת המאמרים והדיון בהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו ירצה כל סטודנט על אחד מנושאי המחקר אליהם נחשף במסגרת החונכות. במהלך שנה א', יתקיימו סיורים במעבדות המחקר במכון לכימיה, במטרה לחשוף את הסטודנטים לעבודת המחקר היומיומית, ולאפשר היכרות מעמיקה יותר עם קבוצות המחקר השונות.

בסמסטר א' בשנה ב'– הרצאות חוקרים מהמכון ומציאת מנחה לפרויקט אתגר. הסטודנטים מוזמנים להצטרף לסטודנטים של שנה א' ולשמוע הרצאות נוספות אותן לא שמעו בשנה הקודמת.

בנוסף, על כל סטודנט לפנות באופן עצמאי לחוקרים אשר יהיה מעוניין להשתלב במעבדתם, ולמצוא לעצמו מנחה לפרויקט אתגר. עד תחילת סמסטר ב' יש לסכם הנחייה עם מנחה וליידע את ראש התכנית.

בסמסטר ב' - תחל השתלבות במעבדת מחקר. הסטודנטים ישתלבו במעבדת המחקר של המנחה שלהם, ויחשפו למחקר ולשיטות העבודה בקבוצה. בנוסף, יתחילו לאסוף חומר רקע שיכין אותם לקראת עבודת המחקר העצמאית שלהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו יציג כל סטודנט את תכנית המחקר העתידית שלו ואת שיטות העבודה בהן יעשה שימוש. הצעת המחקר תוגש גם בכתב בפורמט מובנה קצר. 

בשנה ג' יחל מחקר מודרך וביצוע פרויקט מחקר לאורך השנה במעבדת המנחה. תוצאות הפרויקט תוצגנה בשני אופנים: א. הצגת פוסטר מדעי במסגרת יום הפקולטה כמקובל בכנסים מדעיים. ב. הרצאת סמינריון שתוצג לקראת סוף סמסטר ב' בפני המנחה, ראש התכנית ותלמידי התכנית. בתום הסמסטר יגיש התלמיד עבודה מסכמת בכתב בפורמט מאמר. הציון הסופי יבוסס על העבודה בכתב, הרצאת הסמינריון, והערכת המנחה על העבודה במעבדה.

פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי הטבע.

 

כמו כן ניתן לפנות לראש התכנית: פרופ' דני פורת danny.porath@mail.huji.ac.il

או לרכזת התכנית, גב'סיון ניר sivan.nir@mail.huji.ac.il.

 

הערה: לאור הפחתת מכסת הנ"ז לקורס: סמינריון שנה ב' - אתגר (69327) מ - 4 נ"ז ל - 3 נ"ז החל משנת הלימודים תשע"ז, תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנתון תשע"ו במסלול זה יוכלו לסגור את תואר הבוגר יוכלו לסגור את תואר הבוגר בנ"ז אחת פחות קרי 147 נ"ז בחוג לכימיה וסך של 155 נ"ז לתואר.