החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה במסלול דו-חוגי (5011)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג91
חובת בחירה3-6
בחירה בחוג0-3
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג100
אבני פינה6
מתכונת זו מיועדת בעיקר לבעלי נתוני קבלה גבוהים המעוניינים לשלב לימוד שני תחומים שונים. 
היקף לימודי הכימיה הנדרש במסלול זה הוא לפחות 100 נ"ז, כולל הלימודים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.
תלמידים המשלבים לימודי כימיה עם לימודי חוג נוסף ממדעי הטבע רשאים למלא את חובת הלימודים המשותפים בקורסים של החוג לכימיה או בקורסים מקבילים באותה רמה לפחות המוצעים בפקולטה.
תלמיד כימיה במסלול דו-חוגי חייב להשתתף בסמינריון בכימיה, אלא אם הוא ממלא חובת סמינריון בחוג לימודים אחר.
שימו לב: החל משנת הלימודים תשע"ו מחוייבים תלמידי המסלול בקורסי אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז (3 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו - 3 נ"ז מתחום מדעי החברה).
**חובת הנ"ז במסלולים דו חוגי עם חוג במדעי הטבע: שימו לב:  הכלל הוא כי תלמידים במסלולים בהם מתקיימים קורסים דומים מקבילים ילמדו את הקורס המתקדם יותר. לדוגמא: תלמידי המסלול הדו חוגי - כימיה ביולוגיה נדרשים ללמוד את הקורסים: "מבוא לכימיה" (69107), כימיה אורגנית א' (69128), כימיה פיסיקלית א' (69163).
חשוב מאוד: להכרה בלימודים מתקדמים בקורסים מקבילים מחוג אחר יש לפנות למזכירות החוג לכימיה לבדיקה ואישור הפטור.
במסלולים בהם קיימת חובת קורסים שהינם קורסים משותפים לשני המסלולים (כמו לדוגמא בשילוב הדו חוגי - כימיה - כדה"א), אנו ממליצים להגיע אלינו לבדיקה וייעוץ לגבי חובת הלימודים בחוג.