החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה חד חוגי מורחב (5010)
נכון לשנתון: 2016
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג125
חובת בחירה3-4
בחירה בחוג14-15
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג146
אבני פינה8
לימודים משלימים2
סה"כ לתואר (מינימום)156

לימודי כימיה בהיקף מורחב המתאימים במיוחד לתלמידים הרוצים להעמיק בכימיה והשוקלים את המשך לימודי הכימיה לתארים מתקדמים.לימודי מסלול זה כוללים 131-132 "ז לימודי חובה, 14-15 נ"ז לימודי בחירה בכימיה ועד 10 נ"ז לימודים משלימים מחוגים או פקולטות אחרים הכוללים בין היתר 8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז בתחום מדעי הרוח ו - 4 נ"ז מתחום מדעי החברה.
לימודי הבחירה מרוכזים בשנה השלישית של לימודי הבוגר.
מניין הנ"ז הנדרש לקבלת תואר בוגר במסלול זה: 156 נ"ז.

שימו לב: לאור ביטולו של הקורס: סמינריון בוגר (69690)(2 נ"ז) בתשע"ז, תלמידי המסלול בשנתון תשע"ו יוכלו לסגור את תואר הבוגר בהיקף מופחת 2 נ"ז, כלומר 144 נ"ז בכימיה וסה"כ 154 נ"ז לתואר הבוגר.