החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה חד חוגי מורחב (5010)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג123
חובת בחירה3-4
בחירה בחוג14-15
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג144
אבני פינה8
לימודים משלימים2
סה"כ לתואר (מינימום)154
לימודי כימיה בהיקף מורחב המתאימים במיוחד לתלמידים הרוצים להעמיק בכימיה והשוקלים את המשך לימודי הכימיה לתארים מתקדמים.לימודי מסלול זה כוללים 129-130נ"ז לימודי חובה, 14-15 נ"ז לימודי בחירה בכימיה ועד 10 נ"ז לימודים משלימים מחוגים או פקולטות אחרים הכוללים בין היתר 8 נ"ז אבני פינה: 4 נ"ז בתחום מדעי הרוח ו - 4 נ"ז מתחום מדעי החברה.
לימודי הבחירה מרוכזים בשנה השלישית של לימודי הבוגר.
מניין הנ"ז הנדרש לקבלת תואר בוגר במסלול זה: 154 נ"ז.