החוג לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים (726)
מסלול חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי הצמח בחקלאות (1010)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים
( 726)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
חובהחובה בחוג98103.5-105.5
חובה בחטיבה/בתוכנית32.529.5
חובת בחירה מקורסי החוג10
חובת בחירה בחטיבה/בתוכנית10
אבני פינה0-2
השלמת נ"ז לתואר7.5-9.55-7
סה"כ150150


הקצב המהיר של תהליכי העיור והתיעוש בעולם בכלל ובישראל בפרט, הגביר את חשיבותם של השימור, הטיפוח והניהול הנכון של השטחים הפתוחים, הכוללים יער טבעי ונטוע, שטחי מרעה טבעי, חולות, נחלים, פרקים ושמורות טבע. לשטחים הפתוחים חשיבות כלכלית- חברתית רבה, בהיבטים של: שימור ערכי טבע ונוף, שמירה על איכות הסביבה וטיפוח מרחבים לטיולים ונופש פעיל. בהיבט זה, התפקיד העתידי של החקלאות לא יצטמצם בייצור מזון, אלא היא תתפוס מקום מרכזי בשימור הטבע והנוף בשטחים הפתוחים. גישה מערכתית-יישומית זו קיימת בפקולטות לחקלאות, המציעה תוכנית לימודים המאפשרת התמחות בשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים, עם דגש באקולוגיה יישומית ושיקומית.
 
מטרת התוכנית להקנות לתלמידים את הידע הבסיסי והמתקדם בביולוגיה ואקולוגיה, ביחד עם הכלים להתמחות באקולוגיה יישומית, תוך דגש על שמירת השונות הביולוגית. בתוכנית גם מסלול ייחודי להתמחות ביערנות. התכנית תכשיר עתודות חוקרים ואנשי מקצוע החסרים היום בגופים המטפלים בשטחים פתוחים, כגון קק"ל, רשות שמורות טבע, משרדי איכות הסביבה והחקלאות, מועצות אזוריות, עיריות וגופים מהסקטור הפרטי העוסקים בתכנון סביבתי.
  
מבנה הלימודים:  התוכנית כוללת לימודי יסוד חובה כלליים במדעי הטבע ובחקלאות, לימודי חובה באקולוגיה וניהול יער, שטחי מרעה טבעי ושמורות טבע, וקורסי בחירה במגוון רב של נושאים בשמירת טבע ואיכות סביבה. 
לבוגרי התוכנית יוענק תואר בוגר במדעי החקלאות בו יצוין שם החוג הראשי ושם התוכנית לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים. תלמידים המעונינים בהתמחות ביערנות במסגרת התוכנית חייבים במספר קורסי חובה נוספים, לפי המפורט בטבלאות.