החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות - אמירים (1155)
תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי הצמח בחקלאות (1010)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול