החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות (1010)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה (1011)
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת שיווק (1015)
מדעי הצמח בחקלאות - אמירים (1155)
שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח בחקלאות
( 710)
חובה בחוג116.5-113
חובת בחירה מקורסי החוג30
אבני פינה4-5
השלמת נ"ז לתואר0-3
סה"כ150