החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול מדעי הסביבה - מוסמך מחקרי (6090)
נכון לשנתון: 2015
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג בי"ס האוניברסיטאי ללימודי הסביבה
( 809)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובה בחוג10
חובת בחירה22-23
סה"כ לתואר (מינימום)32