החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה גיאוגרפיה במסלול דו חוגי (8041)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג43-45
לימודי יסוד חובה24-25
בחירה בחוג10-13
סה"כ בחוג80