החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול מדעי הסביבה ומשפטים (8039)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
סה"כ נקודות בחוג משפטים - תכנית משותפת
( 402)
חובהחובה בחוג36-38
לימודי יסוד חובה21-23
בחירה בחוג14-18
סה"כ בחוג75
סה"כ לתואר (מינימום)75