החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה במסלול דו-חוגי (8038)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג39-41
לימודי יסוד חובה24-26
בחירה בחוג15-17
סה"כ בחוג80