החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה כדהא שנה א' במסלול דו-חוגי (8037)
תוכנית הלימודים

שנה א'
מסלולי המשך:
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ולימודי סביבה במסלול דו- חוגי (6017)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ולימודי הסביבה במסלול דו חוגי (6018)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג188
לימודי יסוד חובה38
חובת בחירה3
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג8

בתכנית זו תלמידי סביבה משתתפים בכל קורסי שנה א' של החוג למדעי כדה"א (כדה"א הדינאמי (68127), מבוא לתורת האקלים (68105), מבוא למדעי הים (68104), וגיאולוגיה בנגב (68140) . קורסים נוספים לפי דרישות התכנית ללימודי סביבה.