החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8036)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג6241
לימודי יסוד חובה28-32
בחירה בחוג9
סה"כ בחוג62 78-82
אבני פינה44
חוג נוסף73-7762
סה"כ לתואר (מינימום)139-143140-144