החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה מדעי המחשב במסלול דו-חוגי (8035)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג4841
לימודי מתמטיקה חובה26
חובהלימודי יסוד חובה14-16
חובת בחירה8
בחירה בחוג89
סה"כ בחוג9066-68
אבני פינה44
חוג נוסף69-71
סה"כ לתואר (מינימום)163-165

 

תכנית לימודים מדעי המחשב:
לימודי חובה במתמטיקה:  26 נ"ז
·         חשבון אינפיניטסימלי  1 (7 )
חשבון אינפיניטסימלי  2 למדעי המחשב (7 )
·         אלגברה ליניארית 1 (6)
·         אלגברה ליניארית 2  (6)
·                    
לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:    48 נ"ז
·         מבוא למדעי המחשב (7)
·         מבני נתונים (4)
·         מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
·         מתמטיקה דיסקרטית לתלמידי הנדסה ומדעים (4)
·         הסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב (6)
·         סדנה מנאנד טו טאטריס (5)/מבנה המחשב (5)
·         סדנת תכנות C 
·         סדנת תכנות C++ 
אלגוריתמים (5)
·         מודלים חשוביים, חשוביות וסיבוכיות (5)
·         מערכות הפעלה (4)

לימודי בחירה בחוג למדעי המחשב:  16 נ"ז, מתוכם לפחות  2 קורסים (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה
רשימת קורסי חובת בחירה:
  • מסדי נתונים (5)
  • עיבוד ספרתי של תמונות (4)
  • מבוא לבינה מלאכותית (4)
  • מבוא למערכות לומדות (5)
  • מבוא לרשתות תקשורת (4)
  • גרפיקה ממוחשבת (4)
  • מבנה המחשב (5)
 
 
 
__________
 
אבני פינה - 4 נ"ז. 2 נ"ז ממדעי הרוח ו 2 נ"ז ממדעי החברה.