החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג9142
לימודי יסוד חובה4
בחירה בחוג68
לימודי תכנות3
סה"כ בחוג10054
אבני פינה44
חוג נוסף5497
סה"כ לתואר (מינימום)158158