החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי (8032)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג26
לימודי יסוד חובה13
חובת בחירה5-10
בחירה בחוג14-19
סה"כ בחוג63
אבני פינה2