החוג למדעי הסביבה (591) - מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ולימודי סביבה במסלול דו- חוגי (6017)
תוכנית הלימודים
מסלול אב:
סביבה כדהא שנה א' במסלול דו-חוגי (8037)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג2133
לימודי יסוד חובה413-4
חובהלימודים בשנים ב' - ג'64
חובת בחירה6-7
בחירה בחוג12-1312-13
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג148-15049
אבני פינה42
סה"כ לתואר (מינימום)152-154