החוג להתמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881) - מסלול גנומיקה וביואינפורמטיקה - מוסמך מחקרי )טבע( (4050)
נכון לשנתון: 2015
 (לשנתונים נוספים)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'