החוג להתמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה (5602) - מסלול מוסמך במדעי התרופה עם התמחות בננו רפואה (3602)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'