החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5241
לימודי מתמטיקה חובה24
חובהלימודי יסוד חובה14-16
בחירה בחוג119
סה"כ בחוג8764-66
אבני פינה44
חוג נוסף64-6587
סה"כ לתואר (מינימום)155-156155-157