החוג לפיסיקה (541)
מסלול מתמטיקה פיסיקה מחשב (8016)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג4249
לימודי מתמטיקה חובה6
חובת בחירה82
בחירה בחוג5
סה"כ בחוג554657
אבני פינה444
סה"כ לתואר (מינימום)166166162


* לימודים אלו פתוחים לתלמידים שהתקבלו למסלול זה ולמעשה לכל תלמיד שהתקבל למדעי המחשב. התלמידים לומדים מתמטיקה בהיקף מצומצם.
* ב-61 נ"ז של לימודי הפיסיקה כלולים 6 נ"ז של הקורס מתמטיקה שימושית לפיסיקאים (1) (80114).
* לימודי המתמטיקה במסלול זה הם כמו לימודי המתמטיקה במסלול מתמטיקה-מדעי המחשב (8014) אבל, תלמידים רשאים ללמוד את הקורס הסתברות ושימושיה (80312)  3 נ"ז במקום הקורס תורת ההסתברות (1) (80420) , 
  ואת הקורס פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314) 4 נ"ז במקום הקורס פונקציות מרוכבות (80519).

 

תכנית הלימודים במדעי המחשב:

           

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:   42 נ"ז

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית (4)
 • סדנה NAND2Tetris  (5)/מבנה המחשב (5)
 • סדנת תכנות C (2)
 • סדנת תכנות C++ (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)

לימודי חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:   8 נ"ז.

 רשימת קורסי חובת בחירה:

 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • גרפיקה ממוחשבת (4)
 • מבנה המחשב  ((5
 • מבוא ללוגיקה (4))

  תלמידי מסלול זה חייבים  בלימודי אבני פינה בהיקף של 4  נ"ז , 2 נ"ז ממדעי הרוח ו-2 נ"ז ממדעי החברה