החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי (8015)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג5242
לימודי מתמטיקה חובה32
חובת בחירה8
בחירה בחוג36
סה"כ בחוג8756
אבני פינה44
חוג נוסף5687
סה"כ לתואר (מינימום)147147


תכנית הלימודים במדעי המחשב:
לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:   42 נ"ז
 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית  לתלמידי הנדסה ומדעים (4)
 • סדנה  מנאנד טו טאטריס (5)/מבנה המחשב (5)
 • סדנת תכנות C   (2)
 • סדנת תכנות  ++C  (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)
 
לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:  14 נ"ז, יש ללמוד לפחות 2 קורסים  (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:
 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • גרפיקה ממוחשבת (4)
 • מבנה המחשב (5)
 תלמידי מסלול זה חייבים  בלימודי אבני פינה בהיקף של 4  נ"ז , 2 נ"ז ממדעי הרוח ו-2 נ"ז ממדעי החברה.