החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5074
חובת בחירה125-6
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג6283-84
אבני פינה4
חוג נוסף89-9062
סה"כ לתואר (מינימום)155-156149-150ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.