החוג לפיסיקה (541)
מסלול מתמטיקה מורחב פיסיקה במסלול דו-חוגי (8010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5052
חובת בחירה22-243
בחירה בחוג7-93
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג81-8362
אבני פינה4
חוג נוסף6281-83
סה"כ לתואר (מינימום)147-149147-149


 

מסלול זה מדגיש את לימודי המתמטיקה ואף מאפשר עמידה בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במתמטיקה, בכפוף לבחירת קורסים כמפורט להלן.


 א. בקורסי חובת הבחירה במתמטיקה ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים  של 3 נ"ז.
 ב.  ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.
 ג.  כדי לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך במתמטיקה במסגרת מסלול זה יש ללמוד את הקורסים הבאים: אינפי מתקדם 2 (80316), תורת ההסתברות 1 (80420) [או הסתברות ושימושיה (80312)], מבוא ללוגיקה (80423), תורת הקבוצות (80200), מבנים אלגבריים 2 (80446),  מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517), פונקציות מרוכבות (80519) [או פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314)].
 ד. לימודי הבחירה במתמטיקה צריכים להיות בהיקף המשלים את מספר נקודות הזכות במתמטיקה ל-81-83.
 ה. קורס בחירה: משוואות של פיסיקה מתמטית (77313) יכול להיחשב כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.