החוג לפיסיקה (541)
מסלול מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה) (4022)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
חובהחובה בחוג5524.5
לימודי מתמטיקה חובה28
חובהלימודי יסוד חובה16
חובת בחירה610
בחירה בחוג12
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג9362-63
אבני פינה4
חוג נוסף62.5
סה"כ לתואר (מינימום)159.5לפחות 159תנאי מעבר לשנה ב' ממוצע 80 לפחות בקורסי שנה א'