החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה מדעי המחשב (2058)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות פיסיקה - שנה א' (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג145543
לימודי מתמטיקה חובה4516
חובת בחירה8
בחירה בחוג59
סה"כ בחוג147660
חטיבה40
אבני פינה44
חוג נוסף76
סה"כ לתואר (מינימום)179177180


תכנית הלימודים במדעי המחשב:           
לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:   43 נ"ז
 • מבוא למדעי המחשב לתלפיות (6)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב (6)
 • סדנה מנאנד טו טאטריס (5)/מבנה המחשב (5)
 • סדנת תכנות C (2)
 • סדנת תכנות C++ (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חשוביים, חשוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)
 
לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:  17 נ"ז. יש ללמוד לפחות 2 קורסים (לא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:
 • מסדי נתונים (5 נ"ז)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4 נ"ז)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4 נ"ז)
 • מבוא למערכות לומדות (5 נ"ז)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4 נ"ז)
 • גרפיקה ממוחשבת (4 נ"ז)
 • מבנה המחשב (4 נ"ז) 
 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 4 נ"ז.  2 נ"ז -מדעי הרוח ו- 2 נ"ז מדעי החברה.