החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה - שנה א' (2055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
מסלולי המשך:
תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
תכנית תלפיות פיסיקה מורחב חטיבה במתמטיקה (2057)
תכנית תלפיות פיסיקה מדעי המחשב (2058)
תכנית תלפיות פיסיקה חד חוגי חטיבה במתמטיקה ובמדעי המחשב (2052)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
אבני פינה4