החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות פיסיקה - שנה א' (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג145052
חובת בחירה22-243-4
בחירה בחוג20-224-5
סה"כ בחוג148260
אבני פינה4
לימודים משלימים13
סה"כ לתואר (מינימום)173173173