החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה במסלול דו-חוגי (2020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג52
לימודי מתמטיקה חובה24
בחירה בחוג12
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג92
אבני פינה4
חוג נוסףלפי דרישת החוג הנוסף
סה"כ לתואר (מינימום)145