החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה חד- חוגי (2011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג56
לימודי מתמטיקה חובה28
חובת בחירה2
בחירה בחוג15
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג105
חטיבה32
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)145תלמידים הלומדים מסלול זה עם חטיבה במתמטיקה, לא ילמדו את הקורסים "אלגברה לינארית לפיסיקאים" (80152) ו"סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים" (80155) ובמקומם ישלימו 9 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בחוג לפיסיקה.