החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה חד- חוגי מורחב (2010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג78
לימודי מתמטיקה חובה38
חובת בחירה14-15
בחירה בחוג2-3
לימודי תכנות4
סה"כ בחוג137
אבני פינה8
סה"כ לתואר (מינימום)145